Acquire
Élj, változz, szeress
0  Item(s)
0
Cart contents
0  Ft

Selected products

Cillit Bang Power Cleaner Limescale & Grime Remover 750 ml

In stock
Immediately available over online purchase
1 599  Ft
2132 Ft / 1 liter
item

Purchase in the closest Auchan store

To find the next available delivery day, please select a delivery area.
Total:
1 599  Ft

Ingredients

5%-nál kevesebb nem-ionos felületaktív anyagok; Illatanyagok; Citronellol-t tartalmaz

For allergens, see ingredients in bold.

Details of the product

Specifikáció alapján teljes megnevezés Cillit Bang Power Cleaner vízkő és kosz tisztítószer 750 ml
Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország Származási ország - Lengyelország
Biztonsági figyelmeztetés Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. Figyelem! Ne használja más tisztítószerekkel együtt. Figyelmeztetések: Szulfamidsavat és hangyasavat tartalmaz. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Az eredeti edényben tartandó. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. A ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. Elzárva tárolandó. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személy friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Figyelem! Ne használja a terméket más vegyszerekkel együtt. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, területi, országos, nemzetközi előírásoknak megfelelően.
Másodlagos márka Power Cleaner
Elsődleges csomagolás típusa Pumpás adagoló

Distributor

Reckitt Benckiser Kft. 1113 Budapest Bocskai út 134-146.

When receiving your delivery, please always read the product label, do not rely solely on the information available on the website. The Auchan Hungary Ltd. will do its utmost to ensure fully accurate product information, meeting all custumer's needs, but food information, including ingredients, nutritional facts and allergenic ingredients are constantly changing. If you have any questions, or you would like to get further information about the products, please contact the customer service or the manufacturer.

Although product information is regularly updated, the Auchan Hungary Ltd. is unable to accept responsibility for any incorrect information. This does not affect your rights in any way.

When would you like to receive your package?

 
 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

We are sorry, we don't do home delivery to the selected area.

 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

Available product categories (0):


Subscribe to not-available categories

Subscribe to our newsletter and get a notification as soon as we deliver your currently-unavailable products!

 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

We are sorry, we don't do home delivery to the selected area.

 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

WELCOME
to Auchan online shopping!

Find out, how can you shop from the comfort of your home. First, please, make sure to check if the home delivery is available in your area.

Just a few clicks,
in the Auchan online store.

Register an account in our webshop! After you have logged in, select where and when would you like your order to be delivered.

The discount prices
are guaranteed untill the delivery.*

* You can find detailed rules in the General Terms and Conditions

Collect points the same way,
like you would in one of our department stores.

Enter the number of your Trust card, or Auchan card, or register. Your points will be credited to your account and provide you further discounts.

You don't have to worry
even if the product you have chosen is temporarily out of stock.

There is an option on your shopping cart page, which allows you to choose replacement products, which will be delivered, if the originally chosen product is out of stock. In this case you can avoid unexpected inconveniences.

Creating an account in our online webshop provides you
many beneficial functions:

 • 1 you can easily review your previous orders
 • 2 you can add your previous shopping lists to your cart with a single click
 • 3 you can save your unfinished orders and continue them later
 • 4 you can collect trust points

Shop quickly, comfortably
and safely!

During a purchase you can register your bank card and safely *
save its details, so you don't have to enter the card data every time you make a purchase.
* Your card details will be linked to your account on the page operated by the Bank, so neihter Auchan nor a third party will have access to your data.