Acquire
Élj, változz, szeress
0  Item(s)
0
Cart contents
0  Ft

Selected products

Our Privacy Policy is currently being updated and translated to English.

Adatkezelési Tájékoztató, tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS

Az AUCHAN Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.) az "Online.Auchan.hu Online Áruház", az "Auchan Online Áruház - élelmiszer bevásárlás" Android applikáció és az "Auchan Online Áruház" iOS applikáció (a továbbiakban egységesen: online áruház) látogatóival és az online áruházban elérhető szolgáltatások igénybe vevőivel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatban személyes adatokat kezel.

Az Auchan mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdései alapján az érintettek részére az alábbi tájékoztatást adja.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4

postai cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4

e-mail cím:ekereskedelem@auchan.hu

telefonszám: +36 80 10 90 10

3. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

dr. Csekő Katalin

postai cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4

e-mail cím:adatvedelem@auchan.hu

4. AZ AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZ LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelés célja

Az online áruház látogatóinak az online áruház megtekintéséhez alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor az online áruház böngészése során és azzal összefüggésben az Auchan az online áruház elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, az online áruházban elérhető szolgáltatások javítása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt jár, ezeket az eseteket tájékoztatónk ezen, továbbá a cookie-kra vonatkozó pontja tartalmazza.

Kezelt adatok köre

4.1. Hozzájárulás esetén (statisztikai célú cookie-k elfogadása), az online áruházban Google Analyticset használunk, amely az online áruház forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek és ezen keresztül az online áruház üzemeltetőjének. Részletes tájékoztatás a cookie tájékoztatóban, a 9.2-es pontban található.. A Google Analytics tájékoztatója: https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hu

Az Auchan a fenti adatokat az Érintett által az online áruházban elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

4.2. Hozzájárulás esetén (marketingcélú cookie-k elfogadása) az online áruházban tett látogatások adatait (milyen termékeket, oldalakat tekintett meg) nyilvántartjuk. Ezek az információk az online áruházban elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolódnak össze, az érintett azonosítására nem kerül sor. A gyűjtött információkat elemezzük, így könnyebben megértjük, hogyan használják a látogatók az áruházunkat, továbbá a megtekintett termékek alapján érdeklődésnek megfelelő termékajánlásokat tudunk megjeleníteni a látogató számára. Hozzájárulás hiányában a legkeresettebb termékeket emeljük ki a látogató számára.

4.3. Ha azonban elfogadja a marketingcélú cookie-kat és abban a böngészőben és azon az eszközön, ahol korábban az online áruházat meglátogatta, fiókot regisztrál, a látogatási adatok a fiókhoz rendelődnek, így azonosítani tudjuk Önt. Ilyenkor korábbi látogatásai, vásárlásai alapján személyre szabott tartalom és termékajánlás jelenik meg az Ön számára.

4.4. Hozzájárulás esetén (marketing cookie-k elfogadása) az online áruházban Hotjart használunk (hőtérképező és vásárlói viselkedés monitorozó eszköz), hogy jobban megértsük a látogatók és a vásárlók igényeit, és a nyújtott szolgáltatást ezekhez az igényekhez tudjuk igazítani (pl. melyik oldalon jellemzően mennyi időt tölt a látogató, milyen linkekre kattint tovább, hol adódik probléma az oldalon használata során, milyen egy online vásárlási útvonal).

Így válik lehetségessé számunkra, hogy az oldal működését a valós igényekhez igazítsuk. Ennek érdekében a Hotjar cookie-k segítségével adatokat gyűjt a látogató eszközéről és viselkedéséről.

Az Auchan a Hotjarral gyűjtött és rögzített adatokat nem rendeli hozzá az online áruház egyedi felhasználói adataihoz, tehát nem kötjük személyhez, az eszközt a vásárlói tömegek viselkedésének tanulmányozására használjuk, pl. ha valahol a vásárlók elakadását tapasztaljuk, akkor a Hotjar-ral megérthetjük, hogy mi a félreérthető vagy hibás az online áruházban.

Amikor a felhasználó űrlapokat tölt ki, a megadott információkat az alkalmazás maszkolja (ez olyan, mint amikor online bankkártyás fizetéskor a háromjegyű biztonsági azonosító helyett pontok látszanak).

A Hotjar által adott információk itt elérhetőek: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

A Hotjarnál a sütik által gyűjtött információk nem kapcsolódnak össze konkrét személlyel, de az IP cím kezelése miatt adott eszközhöz hozzá vannak rendelve, ezt nevezzük pszeudoanonimizációnak.

Adatkezelés időtartama

Az Auchan a Google Analyticsben összegyűlt adatokat 26 hónapig tároltatja, illetve a szerverek naplófájljait 30 napig tárolja, azt követően pedig törli.

Az Auchan a marketing automatizációs rendszer tekintetében a tájékoztató cookie kezelésre vonatkozó pontja tartalmazza.

A HotJar tekintetében az adatkezelés idejéről további tájékoztatás a cookie tájékoztatóban, a 9.2-es pontban található.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatfeldolgozó vagy egyéb közreműködő fél igénybevétele, adatai és tevékenysége

 • • Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
 • • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
 • • Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Google Analytics szolgáltatás. 
 • • Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Vienna Austria. Az adatfeldolgozó tevékenysége: marketingcélú profilalkotás, termékajánlások.
 • • Hotjar Limited LEVEL 2, ST JULIANS BUSINESS CENTRE, 3, ELIA ZAMMIT STREET, Málta, tevékenységéhez az Amazon web Services Malta felhőszolgátatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó tevékenysége: HotJar viselkedéselemző eszköz biztosítása.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználástól.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, melyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Auchantól független adatkezelések lehetősége

Az online áruház html kódja az Auchantól független, harmadik személy szolgáltatására mutató linkeket tartalmazhat. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a felületén megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően. Ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak.

5. AZ AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZ OLDALÁN ANNAK ELLENŐRZÉSE, HOGY AZ ÉRINTETT CÍMÉRE SZÁLLÍT-E AZ AUCHAN

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a látogató le tudja ellenőrizni, hogy tud-e az online áruházból rendelni az általa megjelölt irányítószámra. Ehhez nem szükséges regisztráció, az oldalra történő látogatáskor elvégezhető az ellenőrzés.

Kezelt adatok köre:
• irányítószám
 
 Adatkezelés időtartama:
Az irányítószámot 1 hétig tároljuk.

Adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés előkészítéséhez szükséges lépések megtétele az érintett kezdeményezésére.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége:
• Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
• Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
• Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Vienna Austria. Az adatfeldolgozó tevékenysége: marketingcélú profilalkotás, termékajánlások.

Adatbiztonsági intézkedések:
Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználástól.

Adatok megismerésére jogosultak köre:
Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.
 

5/A. AZ AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZBAN REGISZTRÁLT ÉRINTETTEK ADATAINAK KEZELÉSE
 

Adatkezelés célja:
Az online áruházban való vásárláshoz regisztráció szükséges. A regisztrációra sor kerülhet közvetlenül az oldalon vagy Facebbok/Google fiók használatával is.
Az adatkezelés célja továbbá az online áruházzal kapcsolatos technikai (reklámnak nem minősülő) információkról történő, az érintett elérhetőségére küldött üzenet (pl. ÁSZF tartalmának módosulása).

 

Kezelt adatok köre:
• Email cím
• Jelszó (titkosított formában, melyet sem az Auchan, sem a webáruház üzemeltetésében közreműködők nem képesek visszafejteni)
• Titulus, vezetéknév és keresztnév
• Telefonszám
• Bizalomkártya vagy Auchan kártya száma (opcionálisan adható meg, az ehhez kapcsolódó kedvezmények biztosításához)
Facebook profillal történő regisztráció esetén a Facebook profilból a név, e-mail cím, profilkép az átadott adat, de ebből a profilkép nem jelenik meg az oldalon.
Google fiókkal történő regisztráció esetén az ahhoz tartozó profilból az e-mail cím, a nyelvi beállítások, valamint a profilkép az átadott adat, de ebből a profilkép nem jelenik meg az oldalon.
Figyelem! Facebook, Google regisztráció és bejelentkezés esetén az érintettnek számítania kell arra, hogy ezek az oldalak információt gyűjtenek saját céljaikra. A Facebook adatkezelési  tájékoztatójának (https://m.facebook.com/privacy/explanation?locale=hu_HU)  “Információ a partnerektől” része foglalkozik ezzel a kérdéskörrel.
 

Adatkezelés időtartama:
Az Auchan a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztrációs fiók törléséig kezeli. Amennyiben a felhasználó 26 hónapon keresztül nem ad le rendelést a regisztrációján keresztül, akkor a regisztrációja és azzal együtt minden személyes adata visszavonhatatlanul törlődik. Ebben az esetben természetesen van lehetősége újra regisztrálni a korábban használt email címével.
 

Adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (1) bekezdésében meghatározott szerződés teljesítése.
Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége
• Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
• Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
• Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Vienna Austria. Az adatfeldolgozó tevékenysége: marketingcélú profilalkotás, termékajánlások.

 

Adatbiztonsági intézkedések:
Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználástól.
 

Adatok megismerésére jogosultak köre:
Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

6. AZ AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZBAN VÁSÁRLÓK ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelés célja:
Az online áruházban történt megrendelések kiszolgálása (házhozszállítás és személyes átvétel szolgáltatás teljesítése, rendelések összeállítása, kiszállítása, kifizetése) továbbá az azzal kapcsolatos technikai (reklámnak nem minősülő) információkról történő, az érintett elérhetőségére küldött üzenet (pl. rendelésekkel kapcsolatos információk),
A számlákat, szállítóleveleket az Auchan a számviteli törvényben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli és tárolja,
Az online fizetések kapcsán a fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése, kiszűrése, megakadályozása és kezelése.

Kezelt adatok köre:
• Email cím (a rendelés visszaigazolásához és a szállítással kapcsolatos értesítéshez)
• Titulus, vezetéknév és keresztnév
• Telefonszám (a rendelés kiszolgálásához)
• Bizalomkártya vagy Auchan kártya száma (opcionálisan adható meg, az ehhez kapcsolódó kedvezmények biztosításához)
• Szállítási címek (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, épület, emelet és ajtó) – személyes átvétel esetén a választott áruház
• Számlázási címek (Név, irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, épület, emelet és ajtó)
• A megrendelésben szereplő termékek
• A megrendelés értéke
• A vásárláshoz tartozó egyedi azonosítók
• Kedvenc termékek (opcionális)
• Megrendelés időpontja
• Kiszállítás kért időpontja
• Termékek mennyisége és ára
• Szállítás módja és ára, státusza
• Fizetés módja


Amennyiben az érintettnek volt olyan rendelése, ahol a Simplepay online fizetést választott, ebben az esetben keletkezett, online fizetéshez kötődő adatok:
• Státusz
• Összeg
• Tranzakció indításának ideje
• Állapot
• Engedélyező kód
• Rendelés státusza
• Kiszolgáló áruház


A webáruházban leadott rendelésekről - összhangban a GDPR Preambulumának (50) bekezdésével - anonim statisztika készül az alábbi szempontok szerint: élelmiszer vagy nemélelmiszer rendelés, 30, 90 és 180 napos élelmiszervásárlások darabszáma, összege, az utolsó vásárlás dátuma. Bankkártya adatokat az Auchan nem tárol Az online áruházban lehetőséget biztosítunk online bankkártyás fizetésre, mely során az Auchan bankkártya adatot nem rögzít vagy tárol. Online fizetéskor a kártyaadatok (kártya száma, lejárati dátuma, CVV kódja, bankkártyán szereplő név) elmentése az OTP MOBIL Szolgáltató Kft. SimplePay felületén történik, amely tekintetben az OTP Mobil Kft. az Auchan adatfeldolgozójaként jár el és a kártyaadatokat a PCI DSS tanúsítványnak megfelelően tárolja biztonságos környezetben. A kártyaadatokhoz biztonsági okokból és a kártyatársasági előírásoknak megfelelően még az Auchan sem fér hozzá. Az Auchan egy kódolt azonosítót (tokent) kap.


A vásárlók által elfogadott ÁSZF-ben meghatározottak alapján az online fizetés esetén, ha árkülönbözet mutatkozik a rendelés leadásakor zárolt összeg és a rendelés összekészítésekor helyettesítő termék vagy lemért termékek miatt, az Adatkezelő úgynevezett kereskedő által kezdeményezett zárolást indít. A termékekkel kapcsolatos változásról a profilba belépve tud informálódni az érintett. Ezt a rendelés nyitott szakaszában tehetjük meg. Ha ez a megoldás nem szimpatikus az érintettnek, lehetősége van helyszíni kártyás fizetést választani. A zárolt összeg levonását a rendelés átvételekor, az akkor véglegessé vált összeg alapján kezdeményezi az Auchan. Amíg a rendelés nyitott, a vásárló által megadott és az Auchan oldalán a Simple Pay rendszerében tárolt tokenes regisztráció adatai nem törölhetőek. Ezt követően a vásárló az oldalról el tudja távolítani a kártyaadatainak tokenes regisztrációját a Simple Pay rendszeréből, az újabb vásárlásnál pedig ismételten megadja majd az adatait a fenti eljárás szerint. Ha nem távolítja el a kártyát, a lezárt rendelés után arra tranzakciót már nem indíthat az Auchan.Ha a vásárló nem szeretné a fentieket, van lehetőség az Auchan profilban elnevezni különböző bankkártyákat, amit a későbbi vásárlások során történő online fizetéseknél kerül felhasználása. Ezzel kényelmesebbé és gyorsabbá tudtuk tenni az online fizetési folyamatot, mert így elkerülhető, hogy minden egyes vásárlásnál meg kelljen adni a bankkártyaadatokat, és az érintett azzal a kártyával fizethessen, amelyikkel éppen szeretne.
 
Adatkezelés időtartama:
Az Auchan a rendelések során megadott személyes adatokat a regisztrációs fiók törléséig kezeli, illetve amennyiben a felhasználó 26 hónapon keresztül nem ad le rendelést, akkor a regisztrációja és azzal együtt minden személyes adata, beleértve a rendeléseinek adatait is, visszavonhatatlanul törlésre kerül. Ez alól kivételt képez a rendeléshez kapcsolódóan kiállított számla és szállítólevél, melynek tárolási ideje a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében meghatározott 8 év. Fizetési csalás monitorozása és megelőzése, online bankkártyás fizetés során 3D Secure 2.0 szolgáltatással erős ügyfélhitelesítés csalás megelőzés érdekében kezelt adatoknál a fizetési tranzakció dátumától számított 5 év (általános polgári jogi elévülési idő) az adatkezelési idő. Az aktív fiókokhoz tartozó vásárlási előzményeket a rendelés leadásától számított 13 hónapig őrizzük meg, ezt követően anonimizáljuk majd archiváljuk. Gyakorlatban ez a vásárló számára azt jelenti, hogy 13 hónap után ezeket a rendeléseket már nem tudja megtekinteni vagy a fiókjából letölteni, továbbá újrarendelni sem. A megkezdett, de be nem fejezett megrendelések kosarai 2 hónapig maradnak meg a rendszerben, tehát a rendelés még 2 hónapig kiegészíthető és leadható.

Adatkezelés jogalapja:
A megrendelések kiszolgálása és a technikai üzenetek kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis szerződés teljesítése, melyben az érintett szerződő fél – ideértve a teljesítés érdekében végzett adattovábbításokat is

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése határoz meg.
a csalás megelőzése (fraud monitoring), fizetés authorizálása érdekében végzett adattovábbítás kapcsán a fizetési szolgáltatók által elvárt erős ügyfélhitelesítés biztosítása, mint a bankkártyákkal való visszaélés megelőzésére irányuló jogos érdek (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja). A jogos érdeket az Európai Unió szabályozásán alapulva megalkotott a kártyatársaságokat, kibocsátó bankokat, és egyéb pénzforgalmi szolgáltatókat tömörítő EMVCo a 3D Secure 2.x/3.x szabványának és az Európai Bankhatóság A 3DSecure szabványának való megfelelés támasztja alá.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége:
• Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
• Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
• Revolution Software Kereskedelmi Kft. 1131 Budapest, Váci út 76. V. Az adatfeldolgozó tevékenysége: logisztikai szoftver üzemeltetés, mely a rendelések összekészítését segíti.
• Iterion Kft. 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. Az adatfeldolgozó tevékenysége: a logisztikai kiszolgálás során az élelmiszer rendeléseket kiszállító járművek közlekedési útvonalának megtervezése.
• DOCCA OutSource IT Kft. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. és az Infinite Sp. z o.o. Projektowa 1, 20-209 Lublin. Az adatfeldolgozó tevékenysége: az elektronikus számlák hitelesítése.
• Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Vienna Austria. Az adatfeldolgozó tevékenysége: marketingcélú profilalkotás, termékajánlások
OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) - SimplePay szolgáltatás nyújtása (online bankkártyás és egyéb online fizetési megoldások biztosítása, fizetési tranzakció lebonyolítása, csalás megelőzés, fizetési tranzakció authorizációja, melyhez az OTP Mobil Kft. adattovábbítást végez adatfeldolgozója az OTP Bank és az önálló adatkezelő Borgun hf. részére.

Egyéb szereplők a folyamatban:
• GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft. (GLS), 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. Önálló adatkezelő, tevékenysége: a normál méretű, nem élelmiszer csomagok szállítása
• G.E. Logisztika Kft. Home Delivery Team (HDT), 1116 Budapest, Hunyadi János út 162. végzi – Önálló adatkezelő, tevékenysége: a nagyobb, elsősorban nem élelmiszer csomagok szállítása
Kumi Logisztika Kft Kumi futár, 2724 Újlengyel, Határ u. 12. végzi – Önálló adatkezelő, tevékenysége: elsősorban nem élelmiszer csomagok szállítása                                         

Adatbiztonsági intézkedések:
Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználástól.

Adatok megismerésére jogosultak köre:
Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.


Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák:


• az online áruházban leadott rendelésekben szereplő termékek vásárlók számára történő összeszedését, kiszállításra történő előkészítését és kiszállítását végzik;
• az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik.

Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Adattovábbítás az OTP Mobil Szolgáltató Kft. felé:

Az Auchan adatkezelésének és benne a SimplePay-nek mint adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja iegyrészt a fizetési tranzakció lebonyolítása, megrendelés kifizetése, másrészt a fizetési tranzakció ezen célból történő authorizációja, valamint a fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése, kiszűrése, megakadályozása és kezelése. Az online zárolás és fizetés esetén az érintett nevét, a tranzakció azonosítóját, dátumát és időpontját, elnevezett bankkártya esetén az ahhoz tartozó azonosítót (ami nem bankkártyaadat, hanem a fent hivatkozott kódolt azonosító!) és a megrendelés összegére vonatkozó információt, továbbá, ha az rendelkezésre áll, az érintett telefonszámát, e-mail címét, IP címét, szállítási és számlázási címét,  és a tranzakció összegére vonatkozó információt az Auchan rendszere továbbítja a SimplePay felülete felé, ezek mindkét célhoz szükségesek.

Az online bankkártyás fizetés során 3D Secure 2.0 szolgáltatással csalás megelőzés érdekében végzett erős ügyfélhitelesítés érdekében az alábbi adatokat továbbítjuk még:

A vásárló online vásárlás során használt böngészőjéből gyűjtött adatok:

Accept http fejléc értéke, amely az a formátum, ami a http kérés törzsében megjelenik
használt böngésző és operációs rendszer neve és verziószáma, alapértelmezett nyelve
a böngésző forrás IP címe
a böngésző tud-e java kódot futtatni
a böngésző nyelve;
a böngésző színmélysége;
a böngésző képernyőjének magassága;
a böngésző képernyőjének szélessége;
a böngésző időzónája.
 
A vásárló vásárlásának módja:

Regisztrált vásárlóként
Harmadik feles azonosítóval regisztrált vásárlóként (Google, Facebook fiókkal regisztrálva)

 

6/A. Különleges szabályok olyan szállítási címek esetén, amelyeken a kihelyezett hatósági jelzés alapján járványügyi megfigyelés alatt álló személy tartózkodik

Az érvényben lévő hatósági előírások betartása érdekében és azoknak megfelelve munkatársaink csak kontaktusmentesen adhatnak át rendelést olyan helyszínen, illetve címen, ahol a kihelyezett hatósági jelzés alapján járványügyi megfigyelés alatt álló személy tartózkodik. Ennek előfeltétele, hogy a vásárló a rendelést online előre kifizesse, és jelezze megjegyzés rovatban, hogy kontaktusmentes átadást kér.
Az adatkezelés célja: a kiszállítást végző munkatársaink és vásárlóink egészségének védelme.

Kezelt adatok köre:

Ha a kiszállítást végző munkatársaink kizárólag helyszíni észleléssel megállapítják , hogy a cím hatósági intézkedéssel érintett,  de az érintett a rendelés ellenértékét nem egyenlítette ki előre online, munkatársaink a rendelést mint meghiúsultat kezelik. Ezekben az esetekben a hatósági karanténról semmiféle információt nem rögzítünk.


Az adatkezelés jogalapja: 
 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke.
Az adatkezelés ideje: annak észleléséhez szükséges idő, hogy a cím hatósági intézkedéssel érintett.
Az adatkezelés körülményei egyebekben megfelelnek a 6. pontban foglaltaknak.
 

6/A. Különleges szabályok olyan szállítási címek esetén, amelyeken a kihelyezett hatósági jelzés alapján járványügyi megfigyelés alatt álló személy tartózkodik

Az érvényben lévő hatósági előírások betartása érdekében és azoknak megfelelve munkatársaink csak kontaktusmentesen adhatnak át rendelést olyan helyszínen, illetve címen, ahol a kihelyezett hatósági jelzés alapján járványügyi megfigyelés alatt álló személy tartózkodik. Ennek előfeltétele, hogy a vásárló a rendelést online előre kifizesse, és jelezze megjegyzés rovatban, hogy kontaktusmentes átadást kér.
Az adatkezelés célja: a kiszállítást végző munkatársaink és vásárlóink egészségének védelme.

Kezelt adatok köre:

Ha a kiszállítást végző munkatársaink kizárólag helyszíni észleléssel megállapítják , hogy a cím hatósági intézkedéssel érintett,  de az érintett a rendelés ellenértékét nem egyenlítette ki előre online, munkatársaink a rendelést mint meghiúsultat kezelik. Ezekben az esetekben a hatósági karanténról semmiféle információt nem rögzítünk.

Az adatkezelés jogalapja: 
 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke.
Az adatkezelés ideje: annak észleléséhez szükséges idő, hogy a cím hatósági intézkedéssel érintett.
Az adatkezelés körülményei egyebekben megfelelnek a 6. pontban foglaltaknak.
 

6/B. AZ AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZBAN VÁSÁROLT TERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE A FELÜLETEN

Adatkezelés célja:
Az online áruház vásárlóinak lehetősége van a felületen egyes termékek értékelésére, ha a terméket megvásárolták. Ennek célja a többi vásárló tájékoztatása, továbbá ez számunkra is visszajelzést ad. 
A vásárló dönt, hogy ad-e ilyen értékelést és, hogy az alapbeállítások szerinti értékelés helyett szeretné-e, ha a neve megjelenne az oldalon. Az alapbeállítás szerinti értékelés esetén az Adatkezelő látja, hogy az adott értékelést ki adta le, de az oldalon nem jelenik meg név.
 

Kezelt adatok köre:
•  név
Facebook profillal történő regisztráció esetén a Facebook profilból a név, e-mail cím, profilkép az átadott adat, de ebből a profilkép nem jelenik meg az oldalon.

Adatkezelés időtartama:

Az Auchan a regisztráció fennállásáig, illetve törlési kérelem benyújtásáig látható a vélemény, illetve amíg a termék elérhető.
Adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke maga az értékelés esetén.
A weboldal látogatói számára nevesített értékelésnél a név megjelenítése az érintett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége:
• Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
• Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
 
Adatbiztonsági intézkedések:
Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználástól.
Adatok megismerésére jogosultak köre
Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.
Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.
 

7. APPLIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Ez a pont az "Auchan Online Áruház - élelmiszer bevásárlás" Android applikáció és az "Auchan Online Áruház" iOS applikáció által végzett adatkezelésre vonatkozik (továbbiakban együtt: Applikáció)

7.1. Az Applikáció működése

Az online áruház Applikáción keresztül történő meglátogatása és az Applikáción keresztül leadott rendelések esetén az adatkezelés annyiban tér el az 5-6. pontokban foglaltaktól, hogy az Applikáció az azon keresztül a webáruházba belépő felhasználók belépési idejét rögzíti, és elmenti a felhasználó első és utolsó belépési idejét.

Helyadatokat nem kezelünk.

Az Applikáció cookie-kat nem használ.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

 • • Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Az applikáció üzemeltetés.
 • • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
 • • Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Google Analytics Firebase szolgáltatás (a Google Analytics mobil applikációkra vonatkozó változata. 

8. VÁSÁRLÓI MEGKERESÉSEK ÉS PANASZOK, MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

Az ekereskedelem@auchan.hu emailcímre küldött üzenettel, vagy áruházi Vevőszolgálatunkon személyesen látogatóinknak lehetősége van panaszt vagy minőségi kifogást tenni vagy szolgáltatásainkkal és tevékenységünkkel kapcsolatos megjegyzéseiket vagy kérdéseiket megoszthatják velünk.

Ezzel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónk a https://www.auchan.hu/elektronikus-vasarloi-megkereses linken érhető el.

9. AZ AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZBAN ELÉRHETŐ COOKIE-KKAL (HTTP SÜTI) KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

9.1 A cookie-kkal (http sütik) kapcsolatos általános tájékoztató

Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy online áruház üzemeltetője a online áruház használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el az online áruházról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

Továbbá van lehetősége az online áruház bármely oldalára való megérkezéskor a megjelenő cookie elfogadó ablakban beállítani, hogy mely típusú cookiek elfogadását engedélyezi és melyekét nem. A cookiek típusáról bővebben a "cookie-k típusai" és az 9.2-es pontban talál tájékoztatást.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a online áruház látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy az online áruház nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által. Ilyen lehet például a kosárba rakott termékek vagy a bejelentkezés kezelése.

A cookie-k típusai

Az online áruházban használt cookie-k általában három kategóriába sorolhatóak.

Az egyik csoportba tartoznak az online áruház működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k).

A másik kategóriába tartoznak az analitikai cookie-k, amelyek célja és funkciója túlmutat az online áruház működ(tet)ésén. A felhasználóknak az online áruházban végzett viselkedésének elemzését teszi lehetővé, de statisztikai formában, egyénre nem visszavezethető módon. Ezeket általában egy harmadik fél (pl. Google, Emarsys) helyezi el a felhasználó böngészőjében.

A harmadik kategóriába a reklám célú cookie-k tartoznak, melyeket szintén harmadik fél (pl. Google, Facebook, Emarsys) helyez el a látogató böngészőjében, a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítik és tömbösítve, sokaságot képezve teszik lehetővé, hogy az azonos viselkedésű felhasználók csoportjainak, a viselkedésükre szabott hirdetéseket mutassuk meg.

Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén az online áruház üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania az online áruháza használatával a látogató gépére telepített cookie-król, a második és harmadik csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását, melyről a "Cookie tiltása" pontban adunk bővebb tájékoztatást.

9.2 Az Auchan online áruház egyedi cookie-kkal (http süti) végzett adatkezelése

A cookie-k használatával érintettek köre

Az online áruház látogatói.

Az online áruházban használt cookie-k adatai

ld. az alábbi táblázatban.

(A) Az online áruház működéséhez szükséges cookie-k
COOKIE NEVE COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK COOKIE ÉLETTARTAMA COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA
cookie_agree Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, cookie tájékoztató sáv elfogadását tárolja 1 év A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé
hl Nem tárol személyes adatot, a látogató nyelvi beállításait tárolja. A böngészés végéig A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé
PHPSESSID Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, biztosítja a kosár tartalmának a megőrzését vagy a választott időablak kezelését. A böngészés végéig A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé
_prefixboxVariant Nem tárol személyes adatot, a kereső működését segíti. 24 óra A kereső működését segíti.
_pfbsesid Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítást tesz lehetővé. 24 óra A keresőt segíti, hogy azonosítsa az egyes kereséseket
_pfbuid Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítást tesz lehetővé. 2 év A keresőt segíti, hogy azonosítani tudja, hogy a keresést végző látogató használta-e már a keresőt vagy sem.
ARRAffinity Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítást tesz lehetővé. A böngészés végéig A keresőt segíti, hogy azonosítani tudja, hogy a keresést végző látogató használta-e már a keresőt vagy sem.
cookieBasic Nem tárol személyes adatot, igaz értéke lehet. 1 év A cookie elfogadó ablak hozza létre, amennyiben a látogató elfogadja, akkor futnak le a webáruház működéséhez szükséges kódok, melyket ez engedélyez.
cookieStatistic Személyes adatot nem tárol, igaz vagy hamis értéke lehet. 1 év A böngészőben az oldalunkra belépve jelenik meg a cookie elfogadásáról szóló ablak, ha ott a látogató elfogadja a statisztikai célú cookie-kat, akkor ez a cookie igen értéket kap. Ennek az értéknek a hatására futnak le azok a mérőkódok, amik a B pontban alább részletezett statisztikai célú cookiekat helyezik el a látogató böngészőjében. Amennyiben a látogató nem fogadja el a statisztikai célú cookie-kat, akkor hamis értéket vesz fel ez a cookie és mérőkódok nem futnak le, statisztikai célú cookie nem kerül elhelyezésre.
cookieAdvertise Személyes adatot nem tárol, igaz vagy hamis értéke lehet. 1 év A böngészőben az oldalunkra belépve jelenik meg a cookie elfogadásáról szóló ablak, ha ott a látogató elfogadja a hirdetési célú cookie-kat, akkor ez a cookie igen értéket kap. Ennek az értéknek a hatására futnak le azok a mérőkódok, amik a B pontban alább részletezett, hirdetési cookiekat helyezik el a látogató böngészőjében. Amennyiben a látogató nem fogadja el a hirdetési célú cookie-kat, akkor hamis értéket vesz fel ez a cookie és a mérőkódok nem futnak le, hirdetési célú cookie nem kerül elhelyezésre.
gaHitCounter Nem tárol személyes adatot. 30 perc Azt számolja, hogy mennyi mérést hajt végre a Google Analytics egy átlagos böngészés során.
_tag_frontend_fXXXX_vid Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítást tesz lehetővé. 6 hónap A 11. pontban részletezett, "távsegítség nyújtása" alkalmazás működését segíti.
__cfduid Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítást tesz lehetővé. 1 év A 11. pontban részletezett, "távsegítség nyújtása" alkalmazás működését segíti.
b1pi Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítást tesz lehetővé. A böngészés végéig A webshopban megjelenő gazdag tartalmú terméklapok megjelenését segíti.
sio_t Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítást tesz lehetővé. 1 év A webshopban megjelenő gazdag tartalmú terméklapok megjelenését segíti.
_prefixboxIntegrationVariant   1 nap Felhasználó viselkedésének loggolása A/B test során.
ai_user   1 nap  
XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX_pfb_event_nr   1perc Google Analytics Google Tag Manager működését segíti
vuid    2 év Videok lejátszásának nyomonkövetésére  használatos.
player   1 év Video beállításokat tárol.
session-cookie:flixgvid session-cookie:inptime0_11516_hu persistent-cookie:ci_session persistent-cookie   A böngészés végéig.  
_dc_gtm_UA-XXXXXXX-X _gcl_au   1 perc

Google Analytics Google Tag Manager használatához szükséges.

Hirdetések kattintási nyomonkövetésére használatos.

IDE   25 nap  Google cookie a hirdetés optimalizálásra használatos
flixgvid   A böngészés végéig A böngészés végéig
_hjAbsoluteSessionInProgress _hjTLDTest _hjIncludedInPageviewSample   30perc

Az első oldalelérést detektálja a hotjar számára.

Azt határozza meg hogy benne van-e a felhasználó a hotjar mérésben.

fbp   2hónap Facebook felhasználó követésre használatos.
(B) Egyéb, harmadik személyek által alkalmazott statisztikai és marketing cookie-k és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás

Az online áruház látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkeznek és használunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt. A konkrét cookie-kkal kapcsolatos információkért ld. az alábbi táblázatot.

Az adatkezelés jogalapja ezen sütik tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

A konkrét cookie-kkal kapcsolatos információkért ld. az alábbi táblázatot.

COOKIE NEVE COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK COOKIE ÉLETTARTAMA COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA
Google Analytics _ga Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a online áruház üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak, demográfiai adatok (melynek forrása a Google fiók, Android és iOS eszközök 2 év A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé. Biztosítja, hogy statisztikai célú, személyhez nem köthető adatok segítségével a online áruház működését folyamatosan javítsuk és jobb felhasználói élményt nyújtsunk a látogatók számára.
Google Analytics _gid Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a online áruház üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak, demográfiai adatok (melynek forrása a Google fiók, Android és iOS eszközök 1 nap A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé. Biztosítja, hogy statisztikai célú, személyhez nem köthető adatok segítségével a online áruház működését folyamatosan javítsuk és jobb felhasználói élményt nyújtsunk a látogatók számára.
_omappvp OptinMonster popup kezelő. Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki 1 év A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé, ennek segítségével tudjuk azt biztosítani, hogy az oldalon megjelenő popupok csak korlátozott számban jelenjenek meg egy-egy látogató számára.
_omappvs OptinMonster popup kezelő. Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki A böngészés végéig A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé, ennek segítségével tudjuk azt biztosítani, hogy az oldalon megjelenő popupok csak korlátozott számban jelenjenek meg egy-egy látogató számára.
scarab.visitor A marketing automatizációs rendszerhez kapcsolódik. Érvényes 1 évig A látogató azonosítását teszi lehetővé, az online.auchan.hu alatt kerül tárolásra.
cdv A marketing automatizációs rendszerhez kapcsolódik. Érvényes 1 évig Ez megegyezik az előzővel, csak a scarabresearch.com alatt kerül tárolásra mely az Emarsys technológiájának része.
scarab.profile A marketing automatizációs rendszerhez kapcsolódik. Érvényes 1 évig A látogató profil információit tárolja, milyen oldalakon járt, milyen termékeket nézett meg, illetve a követőkód teljesítménymutatóit tárolja. Mindent titkosított formában az online.auchan.hu alatt.
xp A marketing automatizációs rendszerhez kapcsolódik. Érvényes 1 évig Ez megegyezik az előzővel, csak a scarabresearch.com alatt kerül tárolásra mely az Emarsys technológiájának része.
scarab.mayAdd és scarab.mayViewed A marketing automatizációs rendszerhez kapcsolódik. Érvényes a böngészés végéig Ezek a cookiek, a kattintásokat és a kosárba tételeket tárolják, majd pedig egy új url betöltése során elküldik feldolgozásra a z Emarsysnak.
s A marketing automatizációs rendszerhez kapcsolódik. Érvényes a böngészés végéig Ez megegyezik az előzővel, csak a scarabresearch.com alatt kerül tárolásra. A Scarabresearch.com, az Emarsys technológiájának része.
_hjClosedSurveyInvites A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. 365 nap Hotjar cookie. Ezt a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép egy felmérési meghívó modális felugró ablakával. Annak biztosítására szolgál, hogy ugyanaz a meghívás nem jelenik meg újra, ha már egyszer megmutatták
_hjDonePolls A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. 365 nap Hotjar cookie Ezt a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató elvégzi a közvélemény-kutatást a Feedback Poll modul segítségével. Annak biztosítására szolgál, hogy ugyanaz a szavazás nem jelenik meg újra, ha már egyszer kitöltötték.
_hjMinimizedPolls A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. 365 nap Hotjar cookie. Ezt a sütit akkor állítják be, amikor a látogató minimalizálja a Feedback Poll modult. Annak biztosítására szolgál, hogy a modul minimális maradjon, amikor a látogató az Ön webhelyén navigál.
_hjDoneTestersWidgets A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. 365 nap Hotjar cookie. Ezt a sütit akkor állítják be, amikor a látogató beállítja adatait a Felhasználói tesztelők toborzása modulban. Annak biztosítására szolgál, hogy ugyanaz az űrlap ne jelenjen meg újra, ha már kitöltötték.
_hjIncludedInSample A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. 365 nap Hotjar cookie. Ez a munkamenet-süti úgy van beállítva, hogy értesítse a Hotjart arról, hogy a látogató szerepel-e a csatornák előállításához használt mintában.
_hjShownFeedbackMessage A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. 365 nap Ezt a sütit akkor állítják be, amikor a látogató minimalizálja vagy befejezi a beérkező Feedback-et. Ez úgy történik, hogy a bejövő Feedback modult a lehető legkisebbre töltődjön be, ha egy másik oldalra navigálnak, ahol a megjelenítésre van beállítva.
_hjid A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. 365 nap Hotjar cookie. Ezt a sütit akkor állítják be, amikor az ügyfél először egy oldalra kerül a Hotjar szkripttel. Ezt a Hotjar felhasználói azonosító megőrzésére használják, amely a böngészőben az adott webhelyre jellemző. Ez biztosítja, hogy az ugyanazon webhely későbbi látogatásainak viselkedése ugyanahhoz a felhasználói azonosítóhoz legyen hozzárendelve.
_hjRecordingLastActivity A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. a böngészés végéig Ezt a session tárban kell megtalálni (a sütikkel szemben). Ez frissül, amikor a látogató rögzítése megkezdődik, és amikor az adatokat elküldik a WebSocket-en (a látogató végrehajtja a Hotjar által rögzített műveletet).
hjTLDTest A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. a böngészés végéig Amikor a Hotjar szkript végrehajtódik, megpróbáljuk meghatározni azt a leggyakoribb süti elérési utat, amelyet használni kell. Ezt úgy végezzük, hogy a sütik megoszthatók legyenek az aldomainek között (adott esetben). Ennek meghatározására megpróbáljuk a _hjTLDTest cookie-t különféle URL alszövegek alternatíváira tárolni, amíg nem sikerül. Ezen ellenőrzés után a süti eltávolításra kerül.
_hjUserAttributesHash A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. a böngészés végéig A Hotjar Identify API-n keresztül elküldött felhasználói attribútumok gyorsítótárban vannak tárolva a munkamenet időtartama alatt annak érdekében, hogy megtudja, mikor változott meg egy attribútum, és szükség van-e frissítésre.
_hjCachedUserAttributes A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. a böngészés végéig Ez a süti tárolja a felhasználói attribútumokat, amelyeket a Hotjar Identify API-n keresztül küldnek, amikor a felhasználó nem szerepel a mintában. Ezek az attribútumok csak akkor kerülnek mentésre, ha a felhasználó interakcióba lép egy Hotjar Feedback eszközzel.
_hjLocalStorageTest A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. Ideiglenes (max. 0,1 mp) Ez a süti annak ellenőrzésére szolgál, hogy a Hotjar Tracking Script használhat-e helyi tárolóeszközt. Ha igen, akkor a cookie-ban 1 érték van beállítva. Az_hjLocalStorageTest fájlban tárolt adatoknak nincs lejárati idejük, de a létrehozásuk után azonnal törlődnek, így a várható tárolási idő 100 ms alatt van.
_hjptid A Hotjar tesztelő eszközhöz kapcsolódik, mellyel az online áruház felhasználó élmény javításához végzünk méréseket. a böngészés végéig Ez a süti a Hotjar bejelentkezett felhasználóinak van beállítva, azoknak akik az adminisztrátori csapat tagjai. Az árkísérletek során használják, hogy a rendszergazda következetes árazást jelenítsen meg a webhelyen.
Egyéb, hirdetési célú cookiek, mint a Facebook, Google és Programmatic hirdetésekhez használt remarketing cookiek Ezek a online áruházon végzett műveletekről, meglátogatott oldalakról gyűjtenek információt és adnak visszajelzést a hirdetési rendszereken keresztül az Auchannak. Személyes adatot nem kezelnek, személyhez nem köthetőek. Érvényességük változó, vannak a böngészés végéig élő cookiek és vannak akár 1 évig élő cookiek. A cookiek törlését bármikor megteheti az ebben a pontban leírtak szerint. A felhasználó anonim azonosítását teszik lehetővé és a online áruházon történt böngészését vizsgálják. Pl. BlackFriday kampány idején, ezeknek a cookieknak a segítségével tudjuk azoknak a korábbi látogatóinknak megmutatni a BlackFridayben érintett termékeket tőlünk független hirdetési rendszereken keresztül (pl. Google vagy Facebook), akik korábban azokhoz nagyon hasonló termékeket néztek meg a online áruházban. Ennek köszönhetően tudjuk azt biztosítani, hogy a potenciális vásárlóknak a számukra lehető leginkább érdekes termékeket, ajánlatokat hirdessük.

A kezelt adatok köre

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a online áruház használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük. A konkrét adatok meghatározását ld. a fenti 9.2 pontban.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja

Az online áruházon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk az online áruház elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy az online áruház használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. Az online áruházról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés időtartama

A konkrét részleteket ld. a fenti táblázatban. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően az online áruház ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

 • • Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
 • • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
 • • Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Google Analytics szolgáltatás. 
 • • Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Vienna Austria. Az adatfeldolgozó tevékenysége: marketingcélú profilalkotás, termékajánlások, direktmarketing kommunikáció.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználástól.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

9.3. Cookie-k bármikori törlésének lehetősége

Felhívjuk az online áruház látogatók figyelmét arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

Cookie törlés lehetőségei a legnagyobb böngészőkben

Ha úgy dönt, hogy szeretné törölni a böngészőjében elhelyezett cookie-kat, akkor a három legnagyobb böngésző esetén az alábbi módon tudja ezt megtenni. Az itt nem felsorolt böngészők esetében, a böngészők súgó részében megtalálhatja a módszert.

Cookie törlése Google Chrome böngészőben

Böngészője címsorába üsse be ezt a címet: chrome://settings/siteData Ezzel eljut a böngészőben tárolt cookiek megtekintéséhez. A megjelenő ablakban a legegyszerűbb, ha az összes cookie-t törli az “összes eltávolítása” gombra kattintva

Cookiek törlése Chrome böngészőben

Ha csak az Auchan által elhelyezett cookiekat szeretné törölni, akkor a megjelenő listában kattintson a kis kuka ikonra az auchan.hu és az online.auchan.hu mellett. Ezzel törli a weboldalunk által elhelyezett cookie-kat.

Cookie törlése Mozilla Firefox böngészőben

Böngészője címsorába üsse be ezt a címet: about:preferences#privacy Ezzel eljut a böngészője adatvédelmi beállításaihoz. Itt görgessen le a “Sütik és oldaladatok” részhez, majd kattintson az “Adatok kezelése” gombra.

Cookiek törlése Firefox böngészőben

A megjelenő listából válassza ki az online.auchan.hu-t majd kattintson a “Kijelölt eltávolítása” gombra.

Cookiek törlése Firefox böngészőben, Auchan Online Áruház kiválasztása

Ezzel törli a weboldalunk által elhelyezett cookie-kat.

Cookie törlése Microsoft Internet Explorer böngészőben

A böngésző jobb oldalán kattintson a fogaskerék ikonra, a lenyíló menüből válassza a “Biztonság” menüt, majd a megjelenő opciók közül válassza a “Böngészési előzmények törlése” lehetőséget

Cookiek törlése Internet Explorer böngészőben

Az így megjelenő ablakban jelölje ki a “Cookie-k és webhelyadatok” négyzetet és az ablak alján kattintson “Törlés” gombra.

Cookiek törlésének kiválasztása Internet Explorer böngészőben

Ezzel törli a weboldalak által elhelyezett cookie-kal együtt a mi weboldalunk által elhelyezett cookie-kat is.

10. A DIREKTMARKETING, HÍRLEVÉL ÉS ELEKTRONIKUS REKLÁM CÉLÚ ADATKEZELÉS

Összefoglaló

Ha Ön az online áruházban történő regisztrációja vagy vásárlása során, külön checkbox beikszelésével tett nyilatkozatával kifejezett hozzájárulását adja, hírlevélben direktmarketing üzeneteket küldünk részére.

Az online áruházban történt vásárlási és viselkedési előzményeit, valamint ha Bizalomkártya vagy Auchan kártya számát megadta, akkor áruházi és benzinkúton történt vásárlási adatait is felhasználjuk, hogy Önnek a lehető leginkább személyreszóló üzeneteket, ajánlatokat tudjunk küldeni. Ehhez a személyre szabáshoz a hírlevelekben mutatott viselkedését is felhasználjuk.

Az adatkezelés célja

A vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás, az Auchan és partnerei által kínált termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése, személyre szabott ajánlatok készítése és küldése, direktmarketing.

Az adatkezelés nélkül az érintett nem értesül közvetlenül ezekről az ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja a külön checkbox beikszelésével, hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § -a alapján.

A hozzájárulás megadása önkéntes. A hozzájárulás hiányában az érintett nem értesül ajánlatainkról.

A hozzájárulás visszavonása

Az Érintettnek bármikor ingyenes és korlátlan lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását az ekereskedelem@auchan.hu e-mail címre küldött üzenettel vagy a reklámcélú üzenetben lévő „leiratkozás” vagy hasonló gomb útján (azonnali hatállyal), vagy a 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. postai címre küldött nyilatkozatával gyakorolhatja.

A hozzájárulás visszavonása, illetve a lemondás a címzett reklámküldeménynek nem minősülő nyomtatott reklám- és/vagy akciós újságokat (katalógusok stb.) és azok személyes adatok nélkül történő, az Érintettek részére történő esetleges eljuttatását nem érinti.

Az Auchan a hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – legfeljebb 15 (tizenöt) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz az Auchan adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának Auchannal való közlését követő legkésőbb 15. (tizenötödik) napon szűnik meg. Ez alól kivételt képez az elektronikus hírlevelekben lévő „leiratkozási” linkre való kattintás, ebben az esetben a hozzájárulás visszavonása azonnal megtörténik.

Az adatbázisból való törlés egyéb lehetőségei

Amennyiben az érintett inaktivitást mutat a hírlevél adatbázisban, vagyis nem nyitja meg a leveleket és nem is kattint bennük, akkor az Auchan, az Érintett számára figyelmeztető email küldése után 7 nappal törli az érintett adatait a rendszeréből.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adatbázisból való törlésig.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

 • • Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
 • • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
 • • Compass Web & Media Kft. címe: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 23. Az adatfeldolgozó tevékenysége: adatbázis feldolgozás, direkt marketing szolgáltatás, hírlevél küldés.
 • • Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Vienna Austria. Az adatfeldolgozó tevékenysége: marketingcélú profilalkotás, termékajánlások, direktmarketing kommunikáció.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. A jogosultak köréről pontosan, pozíció és név szerint rendelkezik az Auchan vonatkozó, Belső Adatkezelési Szabályzata.

Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználástól.

11. TÁVSEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATÁHOZ

Összefoglaló

A https://online.auchan.hu/cms/ugyfelszolgalati-tavsegitseg.t.80 linkről elérhető távsegítség szolgáltatásunk lényege, hogy InfoCenter-es kollégánk az Ön kérésére képes úgy segítséget nyújtani, hogy számítógépe képernyőjén megadott kódszám bediktálását követően ezzel a számmal távolról bejelentkezik a Tagove rendszerbe és láthatóvá válik számára is az Ön által látott képernyő az Auchan Online Áruházban. A kollégánk telefonon vagy közvetlen az Auchan Online Áruház oldalán képes navigálni a menük között, megrendelése alakulását figyelemmel kísérni, illetve a megrendelés adatait módosítani, ha Ön ezt kéri.

Adatkezelés célja

Az Infocenteren keresztül történő hagyományos segítségnyújtáson túl egy gyorsabb segítségnyújtás azon vásárlóink számára, akiknek problémájuk akad az online felület kezelésével.

Az adatkezelés során kezelt adatok köre

A képernyő megosztással a kollégánk kizárólag az https://online.auchan.hu/ alatt elérhető képernyőjét látja, a böngészőjében megnyitott más oldalait nem, illetve az eszközén tárolt semmilyen adathoz nem fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás megadása úgy történik, hogy az érintett a távsegítséget biztosító felületen található linkre kattintva a képernyő jobb alsó sarkában megjelenő "Co-Browse with our support" feliratra kattint, majd az ott megjelenő egyedi számsort bediktálja a telefonba (a számsor egy ún. “one time password” - egyszer használható jelszó).

A hozzájárulás visszavonása

Amíg a távsegítségi kapcsolat fennáll az Ön eszközén megnyitott Auchan Online Áruház és InfoCenter-es kollégánk között, az Ön kijelzőjén az áruház felülete körül megjelenik egy piros keret, melynek a bal felső sarkában lévő „X” jelöléssel az bármikor bezárható, ezzel megszüntethető az online kapcsolat az InfoCenter és Ön között.

Amennyiben befejeződik az ügyintézés, kollégánk automatikusan zárja a kapcsolatot. Ha Ön a kapcsolat bontása nélkül továbblép személyes adatai kitöltéséhez, vagy a fizetéshez, a kapcsolat szintén bontásra kerül, kollégánk hozzáférése automatikusan megszűnik.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ügyintézés előző pontban meghatározott megszűnéséig tart.

Adatok megismerésére jogosultak köre

A távsegítség nyújtása során az Infocenter segítséget nyújtó munkatársa tekint be az adatokba.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználástól.

12. GDPR ALAPELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

Összefoglaló

Az online áruház működtetéséhez kapcsolódnak GDPR által meghatározott adatkezelői kötelezettségek a rendelet alapelvei miatt.

Adatkezelés célja

Kollégáink az adatok pontossága, naprakészsége érdekében adattisztítást végeznek, ennek során az érintetteket adategyeztetés érdekében is megkeresik adatpontosítás szükségessége esetén.

Az érintettek az adatkezelési tájékoztató tartalmának változásairól is értesítést kapnak.

Az adatkezelés során kezelt adatok köre

az érintett tisztítást, pontosítást igénylő adata

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, az adatok pontosak legyenek, az adatkezelés átláthatósága biztosított legyen.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a pontosítás/adategyeztetés előkészítésétől annak végrehajtásáig tart, értesítés küldése esetén az értesítés megküldéséig.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adattisztításban résztvevő munkavállalóink és az ahhoz igénybe vett adatfeldolgozó tekinthetnek be az adatokba, amennyiben ehhez adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozóra vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő minden esetben az adott adattisztítási tevékenység megkezdése előtt nyújtja.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználástól.

13. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

13.1. Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • • Az adatkezelés célja;
 • • Az érintett személyes adatainak kategóriái;
 • • A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • • Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
 • • Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • • Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • • A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • • Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Auchannak az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri.

13.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. Az érintett saját adatait maga is helyesbítheti fiókjában.

Az érintett maga is el tudja végezni felhasználói adatainak módosítását az https://online.auchan.hu/profile/settings link “Adatok módosítása” vagy “E-mailcím módosítása” gomb kiválasztásával.

13.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

 • • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
 • • Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

 • • az érintett hozzájárulásával,
 • • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy
 • • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

13.4. Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

13.5. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

 • • A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • • Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
 • • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • • Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

 • • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 • • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).
 • • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

Az érintett maga is el tudja végezni fiókja törlését a https://online.auchan.hu/profile/settings linken a “Felhasználói fiókom törlése” gomb kiválasztásával.

13.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

 • • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy
 • • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett maga is el tudja végezni fiókjából a róla kezelt adatok exportálását a https://online.auchan.hu/profile/settings linken a “Felhasználói adataim letöltése” gomb kiválasztásával.

13.7. Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

 • • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
 • • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy
 • • az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

 • • álláspontját kifejezze,
 • • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
 • • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-mailcímre küldje.

13.8. Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

 • • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1374 Budapest, Pf. 603. 
 • • Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
 • • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • • Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Érvényes 2019.05.16. 15:57-től
 

Utolsó frissítés:
Privacy Shield miatti módosítás (4.,7.,9.2 pontok)
2020.09.22. 13:50

When would you like to receive your package?

 
 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

We are sorry, we don't do home delivery to the selected area.

 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

Available product categories. Please note that certain cartegories, especially fresh and frozen food is not available country-wide but only within our own truck delivery area. (0):


 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

We are sorry, we don't do home delivery to the selected area.

 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

WELCOME
to Auchan online shopping!

Find out, how can you shop from the comfort of your home. First, please, make sure to check if the home delivery is available in your area.

Just a few clicks,
in the Auchan online store.

Register an account in our webshop! After you have logged in, select where and when would you like your order to be delivered.

The discount prices
are guaranteed untill the delivery.*

* You can find detailed rules in the General Terms and Conditions

Collect points the same way,
like you would in one of our department stores.

Enter the number of your Trust card, or Auchan card, or register. Your points will be credited to your account and provide you further discounts.

You don't have to worry
even if the product you have chosen is temporarily out of stock.

There is an option on your shopping cart page, which allows you to choose replacement products, which will be delivered, if the originally chosen product is out of stock. In this case you can avoid unexpected inconveniences.

Creating an account in our online webshop provides you
many beneficial functions:

 • 1 you can easily review your previous orders
 • 2 you can add your previous shopping lists to your cart with a single click
 • 3 you can save your unfinished orders and continue them later
 • 4 you can collect trust points

Shop quickly, comfortably
and safely!

During a purchase you can register your bank card and safely *
save its details, so you don't have to enter the card data every time you make a purchase.
* Your card details will be linked to your account on the page operated by the Bank, so neihter Auchan nor a third party will have access to your data.
>